За нас

Фирма "ПАРТНЬОР 2000" ЕООД е регистрирана в началото на 2000 година. Основния предмет на фирмата е строителство и в частност специализирана в изпълнение на Груб строеж. За своите обекти изпълнява довършителни работи, като работи с основен кръг подизпълнители по частите ВиК, ОВ,ЕЛ, железарски работи и т.н.

Предисторията на фирма "ПАРТНЬОР 2000" ЕООД е като повечето фирми ,регистрирани и създадени след 10.11.1989 г., с предприемачески дух, работохолизъм, реализъм и шанс.

Едноличен собственик на капитала е Николай Иванов Николов, потомствен строител, работил над 25 год. към СО "Софстрой",създавайки с ръцете си жилища за Столичани в кварталите "Зона Б5",ж.к."Овча купел","Люлин"3 и 4 част.

Преди да се преобразува в "ПАРТНЬОР 2000" ЕООД, фирмата води началото си от ЕТ "Бай Кольо". Под това име в периода 1994-1998 г. фирмата изпълнява редица проекти още в зората на младата ни демокрация, като по известни от тях са хотел "Хранков", кв. "Драгалевци", жилищните блокове на "Ви Веста-Холдинг"АД в кв."Емил Марков",на улиците "Браила","Солун "31, ул."Родопски извор"32-34 с общо над 20000 м2 РЗП.През 1998 г започва реконструкция на Халите - гр. София, като фирмата е с решаващ принос в изпълнението на носещата конструкция и основното строителство. Наред с това ЕТ "Бай Кольо" изгражда множество къщи, като тя е търсена за изпълнението на такива къщи, които са с по-сложна конфигурация и не са по силите на други фирми.

Други обекти, изграждани от фирма "ПАРТНЬОР 2000" ЕООД след 1998 г са Комплекс "Фесто машинекс" в ж.к.4Дружба", шивашка фабрика "ПРОДАКШЪН" също в ж.к."Дружба", жилищен блок в кв. "Красно село" с РЗП от около 3000 м2 , бензиностанция на Горнобански път "Еко Елада".
През 2003 год. фирма "ПАРТНЬОР 2000" ЕООД, участва в изграждането на Хотелски комплекс "Царско село" на околовръстен път с 3 бр. Хотели и изграждането на инсталационните работи по частите ВиК, ЕЛ и изолации, основното строителство на летищен комплекс - логистичен център като подизпълнител на "Сайприс ГБС, както и жилищен блок на ул. "Оборище" на фирма "Масив Инженеринг".
Наред с инвестиционната програма фирмата изпълнява поръчки на други фирми за Груб строеж на жилищни сгради.

Важен момент в процеса при осъществяване връзката с клиентите е законовата база, като нейното спазване се гарантира от опитен юрист, специалист Вещно право.

Понастоящем във фирмата има създадено здраво ядро от около 60 работника и специалисти с тенденция да нараства техния брой, във връзка с повишаване обема на работата.

Целта на ръководството на фирма "ПАРТНЬОР 2000"ЕООД е да стане една съвременна фирма в строителния бранш, със свое място и позиции на пазара.

Фирма "Партньор 2000" ЕООД е член на Строителната камара.

Надяваме се с така предложеното представяне на фирма "ПАРТНЬОР 2000"ЕООД да сте добили представа какво представлява тя и на какво можете да разчитате.