• Жилищна сграда Надежда - 1 част "Дантон"

  • Жилищни сгради Слатина улица Марко Бочар

  • Жилищна сграда Надежда - 3 част